Skolens formål:

Det har fra skolens start i maj 2012 været skolens overordnede formål, at give især børn og unge indsigt i og redskaber til at udtrykke sig visuelt. Ikke med henblik på at skabe flere kunstnere, men fordi visuelle børn tænker anderledes. De ser i billeder og har ofte brug for en bro mellem det visuelle og verbale sprog, som resten af samfundet flittigt gør brug af. Den bro arbejder vi tålmodigt på at skabe.

 

Aktiv medspiller:

Frem til foråret 2018 har vi taget aktiv del i lokalmiljøet ved blandt andet at arrangerer Kunst- og Kulturfestival under Frederiksberg Dage og udstillinger med kunstnere på skolen. Vi har valgt frem over kun at holde nogle mindre saloner i løbet af året. Arrangementerne bliver slået op i god tid.