Skolens formål: Fra skolens start i maj 2012 været det overordnede formål, at give især børn og unge indsigt i og redskaber til at udtrykke sig visuelt. Ikke med henblik på at skabe flere kunstnere, men fordi visuelle børn tænker anderledes. De ser i billeder og har ofte brug for en bro mellem det visuelle og verbale sprog, som resten af samfundet flittigt gør brug af. Den bro arbejder vi tålmodigt på at skabe. OBS! Diagnoser: Meget af undervisningen bygger på elevernes egne erfaringer, abstraktionsevne og drive. Det er ikke nødvendigvis et problem, at have en diagnose, men vi anbefaler at tage en dialog med os, før eleven starter på skolen. I nogle tilfælde spænder diagnoser ben for læringen, og der er ingen grund til at skabe unødvendige nederlag. Aktiv medspiller: Frem til foråret 2018 har vi taget aktiv del i lokalmiljøet ved blandt andet at arrangerer Kunst- og Kulturfestival under Frederiksberg Dage og udstillinger med kunstnere på skolen. Vi har valgt frem over kun at holde nogle mindre saloner i løbet af året. Arrangementerne bliver slået op i god tid.