Intensive tegnekurser i sommerferien:

 

I sommerferien har du muligheden for at give dine tegneevner et ordentligt boost med det varierede  tilrettelagte program. Kurserne henvender sig til alle - øvede som uprøvede - over 16 år og der gives kursusbevis til alle.

Der er åbent for tilmelding allerede nu

 

Læs mere om kurset her

Om skolen:

Klassisk Tegneskole slog dørene op for undervisningen tilbage i sommeren 2012 og har siden hjulpet mange elever med at tilegne sig det visuelle sprog. Vi vægter, at der er plads til både almen dannelse i form af referencer til tidligere tiders kunstnere, såvel som en praktisk tilgang til tegnekunsten. Samtidigt betragter vi os som en aktiv medspiller for og i lokalmiljøet. Derfor stiller Tegneskolen op til flere aktiviteter i løbet af året som f.eks. Halloween og Frederiksberg Dage. Den første weekend i maj har vi den årlige elevudstilling og til jul er der julestue. Under Projekter kan du læse mere om planer i det indeværende år og i Galleriet kan du se billeder fra allerede afholdte arrangementer.

 

Tegneskolen henvender sig især til unge mellem 10 og 19 år, der enten har en drøm om at komme til at gøre karriere inden for de kreative fag, eller blot ønsker at udforske de visuelle udtryksformers muligheder. Der bliver løbende udviklet nye tiltag på skolen for at udvide de kreative kompetencer hos eleverne.

 

Timerne er lagt henholdsvis om eftermiddagen for unge under 15 - med løbende mødetid efter den nye skolereform, så det er muligt at følge en normal skolegang  og komme til tiden til tegning - og om aftenen for 15 +. Onsdag aftener er forbeholdt voksne, der gerne vil lære at tegne eller holde håndværket ved lige.

 

Om tegneundervisningen:

På skolen gennemgår og arbejder vi med en lang række emner, som: form; lys og skygge (skraveringer); perspektiv; farve- og materialelære; akvarel; pastelkridt; portræt; landskab; opstillinger; tusch og kul. Andre emner tages løbende op, ligesom der er croquis den 1. mandag i måneden i vinterhalvåret på skolen for aldersgruppen 18 + - i forårsperioden kan datoerne dog varierer grundet helligdage. Derudover byder vi på et mindre bibliotek som løbende bliver udbygget med relevant litteratur. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elev, og lægger vægt på, at eleverne når frem til et personligt udtryk.

 

Der er både holdundervisning og individuel vejledning.

 

Vi lægger vægt på, at det er en proces at lære tegne. Det betyder, at det tager den tid, det tager, at blive færdig med en tegning. Omvendt har vi i perioder også en mere legende tilgang til tegningen, hvor det er det eksperimenterende, der i højsæde. Eksperimenterne er med til at give et erfaringsgrundlag, der hjælper de øvrige processer på vej.